https://moodle.org/

МудълМодулна обектно-ориентирана динамична среда за обучение (на английски: Moodle, акроним за Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) е модулна, динамична, обектно-ориентирана учебна среда. Това е безплатна програма, която служи като онлайн система (уеб базирана) за преподаване/компютърно интегрирано обучение. Моделът използва система с отворен код за управление на курсове, известна също като система за управление на обучението (LMS) или виртуална среда за обучение (VLE). Системата не изисква инсталиране на допълнителен софтуер от потребителя, освен браузър за създаване и преглед на учебното съдържание. Тя включва възможности за представяне на учебни материали, провеждане на тестове, дискусионни групи (форуми) за общуване с други студенти и учители и др.https://bg.wikipedia.org/wiki/Moodle

Мудъл е особено подходящ за използване при обучението на възрастни и университетското образование, тъй като платформата има опростен и изчистен дизайн. Базираността и на отворен код, я превръщат в особено удобен инструмент чза инсталация на собствен сървър - нещо, което позволява поместването на напрактика неограничен обем от данни, що се касае до учебни материали, било то от текстови, видео, аудио и др. характер. 

Чрез многобройните допълнителни модули, Мудъл позволява използването на платформата за видеоконферентно провеждане на лекции, например BigBlueButton.

Най-ново от Блог

Общи условия и бисквитки

Ако продължите да използвате този уеб сайт вие се съгласявате с нашите политики: